Тренинг-семинар по повод 2011 Европейската година на доброволчеството

Сред 66-те представители на центрове Европа Директно, доброволчески организации и доброволци от цяла Европа, бе и участника от Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца – Мария Панайотова. В различни работни групи, тя разисква с останалите колеги как да се координира работата на центровете с неправителствени организации, работещи с доброволци, как да се организират и провеждат информационни кампании за доброволчески ангажименти и т.н. Голям интерес предизвика представянето на модела „Пазар”, като помощно средство за изграждане на партньорства. Под формата на постер, Мария Панайотова презентира доброволческата кампания „От деца за деца”, за събиране на детски играчки и пособия, която център Европа Директно Враца организира заедно с Областната организация на Червения Кръст Враца по време на честването на 9 май Деня на Европа през 2010 година.

ЗАЩО 2011 БЕ ОБЯВЕНА ЗА ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

В Европейският Съюз милиони граждани работят доброволно. Хора от всякаква възраст дават своя положителен принос за своята общност, предоставяйки част от своето свободно време за :

- граждански организации;младежки клубове; болнични заведения; училища;

- спорни обединения и т.н.

За Комисията доброволчеството е израз на активното включване на гражданите. То усилва общите европейски ценности като солидарност и социално сближаване. Доброволчеството предлага голям, към момента все още неизчерпан потенциал за социалното и икономическото развитие на Европа. Обстоятелството, че 2011 е обявена за Година на Доброволчеството, ще помогне на държавите-членки, регионални и местни власти, както и на обществото, да се постигнат следните цели :

  1. Създаване на по-изгодни рамкови условия за доброволчеството в ЕС;
  2. Усилване на доброволческите организации и подобряване качеството на доброволческите дейности;
  3. Заплащане  и признаване на придобивките в хода на доброволческите дейности;
  4. Повишаване осведомеността за стойността и значението на доброволчеството.