Тренинг-обучение „Как да преподаваме правата на детето”

Какво научихте ?

"...Много нови начини за по-добри отношения с децата..."

"...Опознах себе си, видях, че в една и съща ситуация човек може да реагира по различни начини..."

"...Като родител научих колко е важно да разговаряме с децата си..."

 

Какво мислите за това обучение?

"...Обучението е полезно и крайно необходимо и благодарим за провеждането му..."

"...Придобихме повече самочувствие като професионалисти..."

"...Много интересно, много полезно, много запомнящо се..."