Световен ден на храните 16 октомври 2020

 

 Храните, които купуваме, потребяваме, а понякога и пилеем, имат отражение върху поминъка на много хора и върху това как изглежда светът около нас. Затова тази година Организацията по прехраната и земеделието на ООН посвещава деня на производителите на храни. 

Какво можем да направим всички ние, за да помогнем на хората, които произвеждат храните ни? 

Да избираме здравословни и разнообразни храни

Когато избираме да се храним разнообразно, ние насърчаваме производството на множество храни. Това е не само по-здравословно за самите нас, но е и по-полезно за почвите и за природата. Консумацията на различни храни подкрепя биоразнообразието!

Да избираме местна продукция 

Когато можем, нека подкрепяме хората около нас, които произвеждат пресни храни. По този начин помагаме на малките производители и на местната икономика.

Да избираме сезонни храни 

Можем да намалим отражението си върху околната среда и климата, като купуваме сезонни храни. Когато даден продукт е извън сезона, той трябва да бъде внесен и да измине дълъг път. Сезонните храни могат да бъдат по-вкусни, по-зрели и по-хранителни. 

Европейският парламент работи за създаване на устойчива система на производство и продажба на храни, взема мерки срещу пилеенето на продукция и се грижи за безопасността на това, което консумираме. Парламентът също така полага усилия за подкрепа на производителите по време на кризата с COVID-19.