Сутрешен онлайн разговор на кафе и/или чай за бъдещето на Европа под бранда "Кафе Европа".

Промени ли се Вашето виждане и виждането на партията, която представлявате в ЕП за бъдещето на Европа, вследствие на обхваналата целия свят пандемия COVID-19 ? Къде е мястото на младите хора в това бъдеще ?;
Назовете един, според Вас основен проблем на младите хора в Европа, в частност в България. Какво според Вас и според партията, която представлявате в ЕП е решението на този проблем ?
Какво е Вашето послание към младите хора в България ?
Това са важни въпроси, които касаят всички ни и които зададохме на четирима български евродепутати -

Г-н Андрей Новаков – група на Европейската народна партия (Християндемократи), член на Комисията по регионално развитие;

Г-жа Цветелина Пенкова – групата на Прогресивния Алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика;

Г-н Петър Витанов – групата на Прогресивния Алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните;

Г-н Илхан Кючюк  - група „RENEW EUROPE“, член на Комисията по вътрешни работи;

в първия по рода си сутрешен онлайн разговор на кафе и/или чай за бъдещето на Европа и проблемите, които касаят младите хора и обществеността като цяло, под бранда „Кафе Европа“ !

Отговорите можете да чуете тук : https://www.youtube.com/watch?v=wTHXiLhFy1A