Стратегия на Европейския съюз в областта на цифровите технологии

Втората опорна точка от визията за цифровото десетилетие на ЕС е Цифровата трансформация на предприятията. Технологиите трябва да навлязат все по-осезаемо в производството. 75% от предприятията в ЕС трябва да могат да използват облачни изчисления/изкуствен интелект/големи данни. За да се осигури ускорената цифровизация на икономиката трябва да се даде възможност на всяко предприятие да въвежда решения, подпомагащи разработването, тестването и експериментирането на нови продукти и услуги, базирани на цифровите технологии, включително и на изкуствен интелект. Бъдещето на българската индустрия е в цифровата трансформация, която е същността на настоящата индустриална революция 4.0. Затова днес бяхме в Лесто продукт ЕООД, Враца, където цифровата трансформация е път, част от който вече извървян от ръководството и екипа на металообработващото предприятие.

Съществуват достатъчно на брой европейски и национални стратегически документи, които очертават целта, посоката и начина за ускорена цифрова трансформация. Това обаче достатъчно ли е на мениджърските екипи, за да осигурят ускорената цифровизация на българската икономика ? Какви са стъпките и проблемите пред цифрова трансформация в Лесто продукт ЕООД, Враца през последните години ? Оправдан ли е страхът у хората, че процесът на цифровизация ще доведе до освобождаване на работна ръка?

Отговори на тези и други въпроси днес търсихме заедно с управителят на Лесто продукт ЕООД Враца Ивайло Гладнишки, по време на подготовката на ТВ предаването на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца  „Европа - искам да знам“, посветено на Европа в цифровата ера, което скоро ще можете да гледате.