Срещи дискусии на тема "Преодоляване на кризата"

Предвидената за дискутиране тема през м.февруари  2014 бе „Преодоляване на кризата“. Икономическата криза удари силно Европа, застрашавайки нашата икономическа и финансова система и поставяйки на изпитание силата на нашия съюз. Европейският съюз обаче доказа, че е достатъчно силен, за да предотврати най-лошото. Въпреки това, навсякъде в Европа много хора и семейства понесоха тежки последици от кризата, а много от тях все още се борят, за да свържат двата края. Сега е моментът да помогнем на изпадналите в затруднение, да поправим нанесените щети и да изградим здрава основа за бъдеща икономическа сигурност и растеж. Европейският

парламент работи усърдно по многобройни инициативи в подкрепа на борбата с кризата в Европа. Чрез мерки за гарантиране на сигурността на банките и спестяванията, за икономическа стабилност и по-малко риск във финансовия сектор, ЕС възнамерява бавно, но сигурно да влезе отново в правилния коловоз.

По тези и други подобни въпроси гражданите дискутираха по време на срещите-дискусии в гр. Белоградчик, гр. Видин, гр. Монтана и гр. Враца.