Среща с потенциални млади гласоподаватели, посветена на изборите за ЕП

На 05.06.2024 г. Европа Директно организира среща с младежи, на които предстои да гласуват за първи път на изборите за ЕП на 09 юни 2024 г. Разиграна бе викторина с въпроси, чиито отговори целяха да запознаят 30-те потенциални, млади гласоподаватели с  процеса на организиране и провеждане на изборите, със структурата на ЕП и неговите основни задачи. Правилно отговорилите получиха награди - официално брандирани тениски и шапки. В края на срещата бе прожектиран официалния клип на ЕП за активиране на гражданите и най-вече младите хора да бъдат активни, да пазят демокрацията и да гласуват на изборите за ЕП на 9 юни 2024 г.