Среща с екипа на Областен информационен център Враца

На 17.01.2013 г. по покана на Европа Директно Враца, в офиса на информационния център се проведе среща с екипа на Областен информационен център Враца, на която бяха представени работните програми за 2013 г.  и графиците за изпълнение на дейностите. Съгласувани бяха бъдещи съвместни събития и дейности.