Следващо поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС

Европейската комисия представи предложение за определяне на следващото поколение собствени ресурси за бюджета на ЕС, което включва три нови източника на приходи: първият се основава на приходите от търговията с емисии (схемата за търговия с емисии), вторият — на ресурсите, генерирани чрез предложения механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите, а третият — на дела на остатъчните печалби на мултинационалните компании, които ще бъдат преразпределяни към държавите от ЕС съгласно неотдавнашното споразумение на ОИСР/Г-20 относно преразпределянето на правата на данъчно облагане („първи стълб“).

При нормален ритъм се очаква в периода 2026—2030 г. в бюджета на ЕС да постъпват средно до 17 милиарда евро на година от тези нови източници на приходи.

Подробностите ще откриете в съобщението тук.