След класната стая

Училищните ни дни може да са свършили, но все още се нуждаем от обучение. Развиването на уменията ни позволява да се справяме с промените и трудностите на работното място, както и да подобряваме пригодността си за заетост. За да ни помогне, Европейския Съюз финансира възможности за обучение чрез #ЕвропейскиСоциаленФонд #EuropeanSocialFund и програми като #Еразъм#Erasmus+, давайки ни шанса да се възползваме максимално от работата си.