Седмица на Европейската гражданска инициатива

 Понеделник 16 - петък 20 ноември - Тази година седмицата на Европейската гражданска инициатива ще протече онлайн

https://ec.europa.eu/info/events/european-citizens-initiative/european-citizens-initiative-week-2020-nov-16_bg 

Окажете по-голямо влияние върху политиките, които ви засягат. Европейската гражданска инициатива е уникален начин да допринесете за посоката на развитие на ЕС, като приканите Европейската комисия да предложи нови закони. Когато дадена инициатива събере 1 милион подписа, Комисията ще реши какви действия да предприеме.

От началото на годината Комисията получи две инициативи, които успешно събраха подкрепата на над 1 милиона граждани на ЕС, а други все още събират подкрепа и се очаква да бъдат внесени скоро. Бъдещето на Европейската гражданска инициатива изглежда обещаващо, въпреки че здравната криза затруднява нейното управление.

За да отбележи началото на този нов етап от живота на Европейската гражданска инициатива и да ѝ даде нов тласък, Европейската комисия ви кани на цяла седмица онлайн дейности, посветени на инициативата.

През цялата седмица към нас ще се присъединят представители на институциите, членове на гражданското общество и организатори на минали и текущи инициативи, за да обсъдим как реформираната Европейска гражданска инициатива да бъде успешна.

Искаме да чуем вашето мнение! Споделете вашите идеи и предложения за по-нататъшно подобряване на Европейската гражданска инициатива по време на различните сесии на проявата. Ще обсъдим възможно най-голям брой от тях по време на дискусиите и ще дадем отговори в рамките на различните сесии през седмицата и чрез нашите онлайн канали.