Регионална срещи „Да комуникираме Европа в партньорство”

Какво се случи, можете да проследите тук : https://www.youtube.com/watch?v=V9ZxykdNTwo&feature=youtu.be