Регионална среща на тема „Да комуникираме Европа в партньорство”

На 27 април 2023 г. във Враца се проведе първата Регионална среща на тема „Да комуникираме Европа в партньорство” с медии и граждани, разпространители на информация (influencers, bloggers, vlogger, etc.), в партньорство с Българска Телеграфна Агенция  Враца.

По време на срещата обновихме с нови и актуални теми работата в мрежа между регионалните, националните, местните медии и информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца в хода на реализиране на работна програма 2023 – кампанията на ALL DIGITAL Weeks 2023, Европейската година на уменията 2023, 9 ай Деня на Европа . В партньорство предоставихме обективна и разнообразна информация за ползите от Механизма за възстановяване и устойчивост (NextGenerationEU) и планът REPowerEU, за резултати от изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.

Комуникирайки Европа в партньорство, ние даваме възможност на по-широк кръг от граждани да участват активно в обществения дебат по устойчивото възстановяване на Европейския съюз.