Регионален семинар за енергийна ефективност

Мария Панайотова, ръководител на Центъра, запозна участницие с политиката на ЕС в областта на енергийната ефективност и стратегия Европа 2020, която определя новата визия на европейската пазарна икономика през следващото десетилетие. Тя спомена, че различни биха били стимулите за бизнеса у нас да инвестира в енергийна ефективност. На първо място това би било естественото нарастване на производствените разходи – цената на енергията и цените на първичните природни ресурси. На второ място са политиките на държавата да ориентира бизнеса към екологичен начин на производство- чрез насърчаване на «зелени» работни места, «зелени» обществени поръчки, «зелени» енергийни помощи, «зелено» данъчно облагане, «зелени» субсидии. На трето място е корпоративната социална отговорност – собственото усещане на фирмите, че трябва да щадят околната среда, използвайки рационално ресурсите и.

Тя изрази увереност, че след днешния семинар представителите на бизнеса сами ще открияте още предимства за своя бизнес, които ще реализират в успешно изпълнени проекти. На участниците бяха раздадени много информационни материали.

 

Презентацията можете да видите тук.