РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ НА ТЕМА „МОЯТ „ЗЕЛЕН“ БИЗНЕС“

РЕГЛАМЕНТ

Като част от работната програма за 2020 година, център Европа Директно Враца обявява регионален конкурс за проект на тема „Моят „зелен” бизнес”.

Нашето качество на живот, здравето ни и работните места — всичко това зависи от околната среда. Начинът и темпото, с които изразходваме природните ресурси днес, рискуват да подкопаят нашето благосъстояние, както и способността на природата да ни снабдява с необходимото. Налага се да преобразим из основи начина, по който произвеждаме, потребяваме и живеем. Нужно е да направим икономиката си зелена, като преходът трябва да започне още днес.

Настоящите равнища на потребление и производство са вече неустойчиви при повече от 7 милиарда души на планетата, а населението се очаква да нарасне до около 9 милиарда към средата на столетието, милиарди от които остават в бедност с надеждата за по-висок стандарт на живот.

Начинът, по който използваме ресурсите, влошава и намалява природния капитал, който ще бъде на разположение за поддържане на благосъстоянието на бъдещите поколения. В най-добрия случай това ще означава, че ще има по-малко земя и по-малко прясна вода на човек за производството на необходимите ни храни.

За осигуряване на добро качество на живот и дългосрочно благосъстояние е нужно е да направим икономиката си зелена. Как обаче можем да постигнем това? Как да превърнем икономиката си в такава, която да пази околната среда, като същевременно осигурява добро качество на живот?

Затова с  обявяването на конкурса, Европа Директно Враца насърчава участниците, а чрез тях и техните родители и приятели, да мислят извън общоприетите рамки, да насочат вниманието си към малките проблеми, които искат да решат – и да го направят .

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В регионалния конкурс са поканени да участват обучените да пишат проекти по темата екипи.

Училища, включени в инициативата на Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца :

Враца и Мездра : СУ „Козма Тричков“- Враца;

 

Монтана : Ученически Евроклуб към  ПМПГ „Св. Климент Охридски”-Монтана,                                          ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана.

ИЗИСКВАНИЯ

В своята работа екипите трябва да използват и да се придържат към разработения от Европа Директно Враца формуляр за проектно предложение.

Няма ограничение за брой представени проектни предложения, нито за брой на екипите и брой участниците в един екип.

Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца очаква до края на м. февруари 2021 г. учениците да представят разработените проектни предложение по темата като ги изпратят на мейл : eudirectvratsa@gmail.com .

В рамките на няколко дни екипите ще получат покана за онлайн среща, на която пред журито да защитят своите проектни предложения.

Три от най-добрите идеи ще получат подкрепа от Центъра, за да бъдат те реализирани до средата на м. април 2021 г.

ОЦЕНЯВАНЕ

Професионално тричленно жури, определено от организаторите на конкурса, оценява и класира представените проектни предложения :

  • Оригиналност на идеята;
  • Точното и ясно представяне на дейностите;
  • Устойчивост на очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Резултатите от оценяването на подадените проектни предложение ще бъдат обявени на  09.03.2021 г.

За въпроси относно регионалния конкурс за проект на тема „Моят „зелен“ бизнес“ се обръщайте към г-жа Мария Панайотова, ръководител на център Европа Директно Враца – eudirectvratsa@gmail.com , тел. : 092 660271 или 0878 312144.

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!!