Работни срещи за подготовка на избраните млади евродепутати в Симулация на Европейски парламент

По време на тези работни срещи, участниците бяха запознати с целите, структурата, времевия график и програмата на Симулацията на заседание на Европейския парламент, която се проведе във Велико Търново н края на м. октомври 2018.
Обект на обсъждане и младежки дебат бе прагматичния, модерен и дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2021—2027 г. По време на симулацията представителите на Европа Директно Враца – Мария Конецовска, Жаклин Петрова, Виктория Кузманова, Виктория Йорданова и Георги Добрилов се подговяха да влязат в ролята на финансови министри на Кипър и Малта и да спечелят повишение на бюджета на техните страни за периода 2021-2027. Подготовката за това много интензивна, включително и онлайн, за което особено благодарим на Мартин Петров , член на младежкия екип Европа !