ПРИКЛЮЧИ РЕГИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ „СЕМЕЙСТВО, ДЕЦА И/ИЛИ КАРИЕРА“