Предприемачество в зелено – бъдеще или реалност - дискусионен форум

По повод Европейския ден на предприемача 2023 бе организиран във Враца дискусионен форум „Предприемачество в зелено – бъдеще или реалност“. Представени бяха възможности за финансиране по Програмите на Кохезионния фонд, условия за стартиране на бизнес в България и възможности за заетост, финансирани по програма „Младежка заетост +“, както и платформи за обучение и самообучение, свързани със зеления бизнес, от проекти на Търговско-промишлена палата – Враца, финансирани по Програма Еразъм+. Събитието се организира в партньорство с ОИЦ Враца и Дирекция Бюро по труда, гр. Враца.