Политиката на сближаване на ЕС на първа линия при възстановяването: само за 4 месеца са одобрени 34 милиарда евро за регионите и градовете

На пресконференцията за стартирането на 19-ата Европейска седмица на регионите и градовете през 2021 г., Европейската комисия направи преглед на изпълнението на Помощта за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU). Само за четири месеца по нея бяха одобрени 34,1 млрд. евро и изплатени 3,5 млрд. евро и REACT-EU стана първият инструмент на NextGenerationEU, по който бяха направени плащания за възстановяването на държавите членки.

Само за 4 месеца бяха одобрени 86 % от наличните средства по REACT-EU за тази година. 21,7 милиарда евро са мобилизирани чрез Европейския фонд за регионално развитие, 12 милиарда евро чрез Европейския социален фонд и 410 милиона евро чрез Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Финансирането по REACT-EU допълва пакета „Инициатива в отговор на коронавируса (CRII)“, който мобилизира над 21 милиарда евро в отговор на спешните икономически и социални потребности на секторите, които бяха най-засегнати от пандемията от коронавирус.