Открит урок на английски език на тема „Основни институции на Европейския съюз“

Ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, заедно със своята преподавателка г-жа Ани Павлова, посетиха център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца, където проведоха открит урок на английски език на тема „Основни институции на Европейския съюз“.

Учениците от ІХ-ти клас изнесоха четири презентации на блестящ английски език, в които по забавен за всички участници начин представиха функциите, ролите и новите лица на 7 европейски институции – Европейски парламент, Европейска комисия, Съвет на ЕС, Съвет на Европа, Европейската сметна палата и Европейския съд. Ръководителят на център Европа Директно Враца запозна участниците с процедурите за вземане на решение и отговори на зададените въпроси, свързани с Брекзит. 

Поради големия интерес към темата, учениците поканиха експертите на център Европа Директно Враца в допълнителен открит урок в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ през следващия месец.