Основни позитиви и предизвикателства, свързани с влизането на България в еврозоната"

В гр. Монтана и в гр. Враца, в партньорство с ОИЦ Монтана и БТА Враца, се проведоха две регионални срещи от типа „граждански диалози“ с представители  на  медии и граждани, разпространители на информация на тема „Основни позитиви и предизвикателства, свързани с влизането на България в еврозоната“. Бе предоставена информация за Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към Еврозоната. Бе отговорено на най-често задаваните въпроси като „Какви са ползите от еврото ?“, „ С въвеждането на еврото левът веднага ли престава да бъде законно платежно средство?». Дискутирани бяха трите основни послания на Комуникационната стратегия :

  1.  Присъединяването на България към еврозоната ще помогне за повишаването на доходите на хората;
  2. Присъединяването на България към еврозоната ще има благоприятен ефект за българската икономика и бизнес;
  3. Присъединяването на България към еврозоната е ясен знак за европейската ни идентичност и логичен завършек на европейската ни интеграция, както и стратегическа национална цел на България.