Организирана среща за Съюза на инвалидите в България - гр. Враца

Изключително благодарим на експертите от Районно Управление "Социално осигуряване" - гр. Враца за това, че приеха поканата на център Европа Директно Враца и на 08.06.2011 посетиха клуба на СИБ-гр. Враца.

По време на срещата беше обяснен новият начин за получаване на добавките към помощите, както и нововъведенията в Закона за интеграция на хора с уреждания. Бяха разяснени и новите процедури и условия за кандидатстване за балнеолечение.