онлайн "Кафе Европа"

Европейската интеграция на Западните Балкани. Учениците бяха запознати от експерт на Центъра с процеса на Стабилизиране и Асоцииране на Балканите, както и критериите за членство в ЕС. Поради часовата разлика, младежите не успяха да се включат онлайн, но поради интересните събеседници в Медийния център на Грац - активистката по защита на човешките права Nataša Kandić, журналистката Florence Hartmann и Florian Bieber от Центъра за Югоизточна Европа, Европа Директно Враца ще им предостави запис от състоялята се дискусия.