Обмяна на опит с Европа Директно Берлин

Мария Панайотова, ръководител на Европа Директно Враца посети Дома на Европа в Берлин и Европа Директно Берлин. По време на посещението бе обменен опит при предоставянето на информация, включително информационни материали и посещения на място в центровете Европа Директно.