Нова стратегия на ЕС за Съюз на сигурност 2020-2025

Европейската комисия прие нова стратегия на ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020—2025 г. В стратегията се определят инструментите и мерките, с които да се гарантира сигурност в нашата физическа и цифрова среда, в области като борбата с тероризма и организираната престъпност, предотвратяването и разкриването на хибридните заплахи и повишаването на устойчивостта на критичната ни инфраструктура и насърчаването на киберсигурността.

Комисията също така представи три незабавни инициативи за изпълнение на Стратегията за Съюза на сигурност: