НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ „ВРАЦА – НАШАТА ЕВРОПА!“ ОРГАНИЗИРАН ОТ ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА КЪМ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА

РЕГЛАМЕНТ

Като част от работната програма за 2019 година, център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата – Враца обявява национален конкурс за късометражен филм на тема „Враца – нашата Европа!“.

Конкурсът има за цел да покаже ползите от членството ни в ЕС и по този начин да стимулира дебата на регионално равнище, показвайки добавената стойност от регионалната политика на ЕС за нашия регион и по конкретно в областите:  образование, градска среда, бизнес култура, развитие на IT сектора, дигитализация във всички сектори.

Всеки ден сме свидетели на начина, по който тези области променят ежедневието на хората и облика на региона.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Участниците могат да бъдат от всички възрастови групи и да упражняват всякакви професии, вкл. режисьори, художници, PR, журналисти, IT специалисти, фотографи, артисти, сценаристи, оператори, вкл. дрон оператори, монтажисти, гримьори, тонрежисьори и др. от България.

Общият брой на участниците е неограничен – върху един филм може да работи екип, а може да е създаден и от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията на авторите от екипа се уреждат между тях. Ако един екип е сформиран само от малолетни и непълнолетни лица, те следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. със съгласието на родител.

Във всеки екип могат да се включат не повече от 5 човека.

Екипите трябва да разполагат със собствена снимачна техника.

 

ИЗИСКВАНИЯ

Покажете как виждате ползите от членството ни в Европейския съюз в областите: образование, градска среда, бизнес култура, развитие на IT сектора, дигитализация във всички сектори, чрез своя късометражен филм.

Късометражният филм трябва да отговаря на изискванията в направления Игрални, Документални филми или микс от двата жанра.

Късометражните филми да бъдат с  резолюция HD или Full HD във формат MP4, WMV, MPG2.

Участниците, които представят филми, съдържащи музика, кадри или други материали със запазени права, трябва да предоставят при поискване от Организатора на декларация за правомерната употреба на тези материали. При липса на такава декларация, Организаторът си запазва правото да не допусне за участие представения филм в конкурса.
Всички заснети или участващи в изпълнението на филма, по изискванията на конкурса трябва да попълнят и подпишат декларация за това тяхно участие. Всички непълнолетни участници трябва да приложат декларация за родителско съгласие.
Тези декларации ще бъдат осигурени от Организаторите на Конкурса.*

Игрални филми
Кратка игрална новела със сюжетна линия и герои. Продължителността на филма трябва да бъде в рамките на 5-10 минути с включени начални и финални надписи.

Документални филми
Може да бъде кратка история в търсенето на истина или представяне на реалността в миналото или настоящето. В този стремеж може да бъдат предприети всякакъв брой подходи - използвайки експериментални техники, архивни кадри и фотографии, интервюта с хора и интерпретации на актьори, илюстриращи дадено съществуващо действие.

Филмите не трябва да бъдат публикувани в онлайн платформи, нито пък да са участвали в други фестивали и конкурси в страната преди представянето им на настоящия Конкурс.
В направленията може да се участва с готов създаден авторски филм или с разработен с подкрепа филм. Участниците в първия вариант сами разработват сценария, заснемат и монтират филма. Участниците във втория вариант преминават през следните етапи в разработката на филма:
Заявка за идея за заснемане на филм  от 12 август 2019 до 20 септември 2019 година. Заявката се подава на мейл eudirect-vratsa@online.bg , като се посочват: име на участника (на поне един от участниците в екипа), адрес за кореспонденция и номер на телефон за контакт, брой на членовете на екипа.

Първа среща на заявилите участие с организаторите и менторите ще бъде организирана на 24 септември 2019 г., по време на която участниците ще се запознаят с менторите на Конкурса, ще получат по-подробна информация за условията на Конкурса и ще бъде организиран дискусионен семинар на теми, свързани с кохезионната политика на ЕС, многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 и представяне на новите лица на България в Европейския парламент и Европейската комисия. Ще се даде старт на писането на същинския сценарий. За тези от участниците, които не са от гр. Враца ще бъде осигурена една нощувка.

Осигуряване на подкрепа за финализиране на концепцията и сценариите, включително виртуални индивидуални консултации с менторите  – от 24 септември 2019 до 03 октомври 2019 г., когато всички сценарии и концепции трябва да бъдат изпратени на мейл: eudirect-vratsa@online.bg  до 12:00 ч. на последната описаната дата (03 октомври 2019 г.) от периода.

Втората среща с организаторите и менторите на 04. Октомври 2019 г. на която среща ще бъдат обявени одобрените концепции и сценарии и ще се даде старт на времето за филмова продукция. За тези от участниците, които не са от гр. Враца ще бъде осигурена една нощувка.

Време за филмова продукция от 05 октомври 2019 г. – 18 октомври 2019 г.

Довършителни работи по монтажа, озвучаването и др. в рамките на 48 часа,  участниците ще могат да направят, съвместно с ментори и консултанти, по време на CodeWeek Враца 2019, който ще се състои на 19 октомври 2019 – 20 октомври 2019 г. в гр. Враца (необходима е регистрация за CodeWeek Враца 2019 ). За тези от регистрираните участниците, които не са от гр. Враца ще бъдат осигурени две нощувки.

20 октомври 2019 г. – Официално награждаване  на късометражните филми класирани от първо до трето място в конкурса и прожекция на късометражния филм, класиран на първо място.

Няма ограничение за подбора на актьорския състав за участие във филмите в това направление. Това могат да бъдат ученици, учители, родители, познати и дори професионални актьори.
Съдържанието на филмите да е тематично свързано с темата на конкурса, да отговаря на добрия тон и да не съдържа дискриминативни елементи и насилие.

Всички филми, призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама, порнография и други подобни, няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.

Късометражните филми трябва да са изработени при спазване на Закона за авторското право и сродните му права. Всеки участник с изпращането на своя филм трябва да ни изпрати и списък с имената на всички, които са работили по него, ако не е работил напълно самостоятелно.

Участникът в конкурса се съгласява със следните условия:

Участникът се съгласява филмът да се използва за целите на конкурса от център Европа Директно Враца.

Участникът се съгласява да бъде обявено името му или избран от него псевдоним при класирането.

Участникът се съгласява филмът му да се разпространява сред неограничен кръг от хора.

Авторското право върху филмите принадлежи на център Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата - Враца. Участникът и автор на филма си запазва всички неотчуждими авторски права (Неотчуждимо е правото на автора да иска признаване на авторството си, както и да иска името или друг знак да бъдат обозначавани по определен начин при използване на произведението му).

ОЦЕНЯВАНЕ

Професионално тричленно жури, определено от организаторите на конкурса, оценява и класира готовите късометражни филми на финала на конкурса по три критерии :

  • Оригиналност на идеята на късометражния филм;
  • Точното и ясно представяне на развитието на сюжета, метаморфозите на героите, представяне на финалната цел;
  • Техническо изпълнение;
  • Дисциплинираност в работата си с менторите и собствения снимачен екип (ако има наличен такъв).

НАГРАДИ

Награди на професионалното жури:

Първа награда – Ваучер на стойност 700.00 лв. за закупуване на техника и оборудване от Dynaphos професионално студийно осветление и друго студийно оборудване

Втора награда – Ваучер на стойност 500 лв. за закупуване на техника и оборудване от Dynaphos професионално студийно осветление и друго студийно оборудване

Трета награда - Ваучер на стойност 300 лв. за закупуване на техника и оборудване от Dynaphos професионално студийно осветление и друго студийно оборудване.

От трите филма, класирани от първо до трето място, изработени по време на събитието „Направи филм на тема „Враца - нашата Европа!“ ще бъде изработен един обединяващ късометражен филм за добавената стойност от регионалната политика в нашия регион, по-конкретно в областите образование, градска среда, бизнес култура, развитие на IT сектора, дигитализация във всички сектори, с продължителност минимум 30 мин. Филмът ще е предназначен за широката общественост от област Враца с последващи прожекции в периода от декември 2019 г. до март 2020 г. в градовете от област Враца – гр. Враца, гр. Бяла Слатина,  гр. Козлодуй, гр. Криводол и гр. Мездра.

Партньори на Националния конкурс за късометражен филм „Враца – нашата Европа!“ :

  1. WonderSwamp studio, ментори и съдействие : http://wonderswamp.com/
  2. BrandЪ, дигитална агенция, популяризираща събитието : http://branda.bg/
  3. „Враца софтуер общество“, организатор на CodeWeek Враца 2019 : http://school.vratsasoftware.com/mission-2 ;
  4. No Blink, #Немигайте пред българското кино: https://noblink.bg/
  5. ДИНАФОС ЕООД, Dynaphos професионално студийно осветление и друго студийно оборудване : https://dynaphos.com/about