Младежки форум под надслов „Youth Mind Exchange“

Европа Директно Враца взе участие в откриването на младежки форум под надслов „Youth Mind Exchange“ във Враца. Мария Панайотова поздрави всички участници, подчертавайки значението на демокрацията и участието в европейските избори за Парламента в европейската седмица на младежта през 2024 г. и важността на гаранцията, че младите хора имат глас и влияние върху политиките, които ги засягат. В следващите дни ще се дискутират темите: „Младежко образование“ и „Устойчиво лидерство“. Участие във форума ще вземат и представители от младежки център „FITT“ – Тимишоара, Румъния. В този смисъл Мария Панайотова призова да не забравят плана на Европейската комисия за европейска диплома - инициатива, която ще предостави на младежите възможност да придобият образователна степен, призната в цяла Европейска съюз и накратко разясни как тази инициатива ще помогне в техния личен и професионален растеж.