Мисли глобално, действай локално – шести урок на Клас Европа

Онлайн учебната година на Клас Европа приключи с темата «Мисли глобално, действай локално» . Този принцип е универсален и е приложим за всички страни на съвременното общество. Понеже в глобалния свят всички ние сме все повече свързани и зависими един от друг.

На местно ниво, девизът „Мисли глобално, действай локално”, би трябвало да означава следното : предприемайки малки, конкретни стъпки в дадена посока, ние трябва да решаваме съществуващите обществени, а оттам и глобални проблеми.

Учениците се запознаха по-обстойно с Конференцията за бъдещето на Европа и темите на 4-те панели :

1. По-силна икономика, социална справедливост, работни места/образование, младеж, култура, спорт/цифрова трансформация;

2. Европейска демокрация/ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност;

3. Изменение на климата, околна среда/здраве;

4. ЕС по света, миграция ;

Обект на обсъждане бяха няколко препоръки от панела «Изменение на климата, околна среда/здраве», като :

- да се предоставят субсидии за биологично земеделие, за да станат биологичните стоки по-достъпни;

- да се определят минимални стандарти за качество на храните, както и стандарти за проследимост на храните и да се насърчи използване на сезонна храна в училищните столове;

- производството на храна да стане част от общественото образование. Да се осигурят субсиидии и да се подкрепя създаването на градини в училищата, ако е възможно, и градски градински проекти за обществени и частни пространства;

- да се инвестира в нови велоалеи и да се подобрят съществуващите, за да направи колоезденето безопасно и привлекателно.

В края на годината всички виртуални уроци бяха събрани в електронно Помагало по европейско гражданско образование, което е достъпно тук : https://drive.google.com/drive/folders/1CT1iMz7uSQJATtear_ssBvJMzUJ0rTJP?usp=sharing