Мария Габриел и Себастиан Курц: Инвестициите в иновации, наука и образование са инвестиции в бъдещето

Българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел се срещна днес с канцлера на Австрия Себастиан Курц и го призова в предстоящите преговори да подкрепи ориентиран към бъдещето бюджет на ЕС за 2021-2027 г. На 20 февруари ще се проведе извънредно заседание на Европейския съвет и ще се търси постигане на съгласие за следващата многогодишна финансова рамка.

В бюджета на ЕС за следващите 7 години, темите от портфолиото на българския еврокомисар са силно застъпени. Мария Габриел наблегна на факта, че за първи път в един ресор са обединени политиките на триъгълника на знанието – образование, изследвания и иновации. „Те са предпоставка за растеж и устойчивост. Но не само това. Те имат ключово значение, ако искаме да постигнем успех с екологичните, социалните и икономическите предизвикателства, пред които е изправена Европа. Талантът на Европа са нашите изследователи, учители, студенти, предприемачи, иноватори. Разчитам на Австрия и останалите държави членки да ги подкрепим“, насърчи Мария Габриел канцлера Себастиан Курц.

Тя отбеляза значението на водещи програми като „Хоризонт Европа“ , „Еразъм+“, „Творческа Европа“, DiscoverEU и Европейски корпус за солидарност. За да бъдат в услуга на възможно най-много граждани и предприятия, предложените за тях бюджети трябва да бъдат подкрепени от държавите членки.  Това ще позволи да се укрепи ролята на образованието, науката, иновациите и културата не само като движещи сили на европейския растеж и просперитет, но и като основни ценности на Съюза.

„С адекватни стъпки в тези области ще поставим основите на по-доброто бъдеще на следващите поколения. Програма „Еразъм+“ помага на хора от всички възрасти и произход да развиват и споделят знания и опит в различни страни. Това е емблематична програма, която отстоява същността и успеха на европейския проект. Програма „Хоризонт Европа“ с предложен бюджет 100 милиарда евро е програмата на пробивните иновации и научни изследвания, на борбата с рака и климатичните промени, на стремежа към технологично лидерство на Европа. Амбициите ни за бъдещето в областта на образованието, науката, културата, младите хора могат да бъдат реализирани със също толкова амбициозен бюджет. Ползите ще бъдат не за една или друга държава, а за целия ЕС“, заяви още Мария Габриел.

Преди срещата си с канцлера Себастиан Курц, българският еврокомисар се срещна с министри, отговарящи по въпросите от нейния ресор, и посети Австрийския институт за наука и технологии. Институтът е посветен на авангардни изследвания в областта на науките за живота, физиката, математиката и компютърните науки. През 2019 г. беше класиран на трето място сред най-добрите изследователски институти в света.