Клас Европа - трети урок

Третият урок на Клас Европа се проведе присъствено, а темата -  "Как да разпознаваме фалшивите новини и борба със стереотипите и скептицизма по отношение на ЕС, отчитайки различията на поколенията.

Под формата на ролеви игри и с примери те успяха да стигнат сами до изводите :

1. Фалшивите новини се разпространяват най-вече в социалните мрежи. Затова е важно хората да имат надеждна информация и да имат критично мислене към това, което четат. Да не вярват на всичко, което виждат, а да се позовават на проверени и утвърдени източници.

2. Евроскептицизмът е термин, с който се обозначава скептицизъм, отрицателно отношение към Европейския съюз. Появява се във Великобритания сред противниците на членството на страната в ЕС през 1971 г. Очикновено евроскептичните настроения се усилват при проблеми от здравен, икономически, бежански или друг характер и определено са по-големи при по-възрастните поколения.

Представен бе "Кът за обучение", където младите хора и техните преподаватели могат да намерят намерят игри, състезания и книги със занимания, които ще им помогнат да научат много неща за ЕС по забавен начин, в класната стая или вкъщи. Уебсайтът предлага също информация за ученето и доброволческата дейност в чужбина.

Всички си пожелахме следващите ни уроци да са присъствени !