Кампания „Вътрешен пазар и работа в ЕС”

Проведена бе информационна среща, на която запознавайки бизнеса, представителите на медиите, на местните и публични власти с приоритетите на стратегията „Европа 2020”, бе провокиран дебат относно регионалните приоритети за растеж в нейния контекст.