Кампания „Инкубатор на европейски идеи“

I. Цел

 

1. Да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция по значими европейски теми.

2. Да се даде публичност на проблемите на младите хора в Европа и на мнението им за въпросите, от които зависи тяхното бъдеще.

 

II. Условия за участие

 

1. Право на участие в конкурса имат младежи, които през календарната 2014 г. ще навършат 18 години и ще имат право и възможност да гласуват за първи път в избори за Европейски парламент, от областните градове Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.

 

2. Авторите да представят по 1 екземпляр от своите творби на хартиен носител и да изпратят есето си в електронен вариант на електронна поща: eudirect-vratsa@online.bg.

 

3. Участниците следва да изпратят творбите си и на хартиен носител до 18 октомври 2013 г. на адрес: 3000, гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24, „Европа Директно“ Враца (за конкурса за есе).

 

4. Есето да бъде с обем до 2 стандартни печатни страници (1800 знака всяка).

 

5. Всяка кандидатура трябва да съдържа и следната информация:

— трите имена на участника, дата и година на раждане, училище;

— адрес,телефон и e-mail.

 

6. Класирането ще се извърши само в една категория — за есе. 

 

7. Изпратените творби ще бъдат оценявани от 3-членно жури, съставено от представители на „Европа Директно“ Враца и на Информационното бюро на Европейския парламент в България, до 31 октомври 2013 година. Насърчава се оригиналното представяне на позиция. Материалите трябва да бъдат оригинална работа на участника и да не нарушават авторските и сродните им права на трети лица. Ако възникне оплакване или претенция, то кандидатът се задължава да поеме защитата срещу такива претенции за своя сметка и да освободи организаторите от каквито и да е подобни обвинения и претенции. Ако кандидатът цитира чужд текст или данни, включително статистическа информация, трябва да бъде посочен неговият автор или източник.

 

Материалите не трябва да нарушават етичните норми и да не съдържат обиди на етническа, расова, верска или сексуална основа.

 

Решението на журито е окончателно. 

 

8. Наградата на класиралите се участници на първо място от петте области в Северозападна България е посещение в Европейския парламент в началото на 2014 г. Тя е осигурена от Информационното бюро на Европейския парламент в България.

 

За повече информация: 

Европейски информационен център „Европа Директно“ Враца

тел. 092/660271, 660273

 

 

През ноември и декември 2013 г. кампанията „Инкубатор на европейски идеи“ ще продължи със съвместно организирани срещи-дискусии под надслов „Поколение ’96 — Инкубатор на европейски идеи“ с младежи, родени през 1996 г. в петте областни града от Северозападна България.