Какво е Евробарометър и как да си направим сами Евробарометър - Клас Европа

На 22 ноември 2022 г. се проведе присъствено петото занимание с Клас Европа на тема " Какво е Евробарометър и как да си направим сами Евробарометър ". По време на урока беше обяснено какво е Евробарометър, как са организирани проучванията на Евробарометър, кои са методите за интервюта и какво участие е необходимо за да се гарантира представителността на резултатите. На учениците бе поставена задача да проследят общественото мнение по три теми :

  1. Българските граждани и Европейския съюз;
  2. Оценка на ситуацията в България и Европейския съюз – предизвикателства и очаквания за бъдещето;
  3. Медии и информация за европейски въпроси.