Как да разпознаваме и да се борим с дезинформацията - Клас Европа

С експертната подкрепа на Младежки център Враца и доброволците от Корпуса за солидарност във Враца се проведе четвъртото занимание на Клас Европа на тема "Как да разпознаваме и да се борим с дезинформацията". Подготвената и изнесена презентация накара учениците да мислят критично, научи ги да правят информиран избор в интернет и да останат в безопасност, като същевременно непрекъснато изграждат своята устойчивост. В Европейската година на уменията говорихме за това колко е важна ролята на всеки от нас за формирането на уменията и компетентностите на младежите в областта на цифровите технологии. Доброволците от Корпуса за солидарност във Враца се запознаха с целите и работата на Европа Директно Враца и приветстваха идеята за занимания на европейска тематика с Клас Европа и оцениха отличните познания по английски език на участниците в заниманието на тема "Как да разпознаваме и да се борим с дезинформацията".