Качеството на водите, в които европейците се къпят, остава високо

Близо 85 % от наблюдаваните през 2019 г. обекти за къпане в Европа отговарят на най-високите и най-строгите „отлични“ стандарти за качество на Европейския съюз. Резултатите, публикувани от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, дават добра представа къде са водите с най-високо качество, в които може да се плува.

Почти всички 22 295 водни обекта за къпане, наблюдавани миналата година в Европа (от които 21 981 — в тогавашните 28 държави членки на ЕС, в т.ч. Обединеното кралство), отговарят на минималните изисквания за качество според предоставената информация. Албания и Швейцария също наблюдаваха и докладваха за качеството на своите обекти за къпане и техните данни са включени в оценката.

Наред с тазгодишния доклад ЕАОС публикува и актуализирана интерактивна карта с показателите на всеки обект за къпане. Вече има и актуализирани доклади по държави, както и повече информация за прилагането на директивата в държавите.

Поради разпространението на коронавируса и въведените в Европа ограничителни мерки, на хората се препоръчва да търсят от местните и националните органи и управителите на плажове актуализирана информация за мерките за безопасност на обектите за къпане. С цел да се помогне на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и да се съживи секторът на туризма след месеците на затворени обекти — при съблюдаване на необходимите здравни мерки, на 13 май Комисията представи пакет от насоки и препоръки.