Изявление на Европейската комисия относно координирането на мерките за ограничаване на свободното движение в Европейския съюз

След предложението на Европейската комисия от 4 септември 2020 г. министрите от ЕС постигнаха споразумение за повече яснота и предсказуемост относно мерките за ограничаване на свободното движение поради пандемията от коронавирус. Комисията приветства неговото приемане от Съвета и направи следното изявление:

„Правото ни да се движим свободно в ЕС беше сериозно накърнено от пандемията. Гражданите бяха изправени пред множество различни правила и процедури и неясноти относно районите с висок и нисък риск и действията, които е необходимо да се предприемат при пътуване. Преди месец Комисията представи предложение как да се отговори на тези предизвикателства и да се подкрепят милионите граждани на ЕС, които пътуват в ЕС всеки ден. Днес държавите членки постигнаха споразумение как да се приложи това на практика.

Ние приветстваме това споразумение, което ще въведе повече ред в една понастоящем объркваща ситуация. Споразумението на държавите членки е изразително послание към гражданите и ясен пример за предприемането на действия от страна на ЕС, когато това е абсолютно необходимо. Ние си извлякохме необходимите поуки и разбрахме, че ще се справим с кризата не като затваряме едностранно границите, а като работим съвместно.

За милионите граждани, които имат основателна причина да пътуват — било по важни семейни причини, за да осигурят препитанието си или да гарантират доставките на необходимите за всички ни стоки, днешното споразумение също ще бъде добре дошло подобрение на сегашното несигурно положение. В такива случаи не следва да се прилагат карантинни мерки.

Нашият Съюз е силен, когато действаме единно в защита на нашите общи права и свободи и здравето на нашите граждани. Днешното споразумение е добър пример за това.“

Цялата информация относно пътуването в рамките на ЕС ще бъде достъпна на платформата Re-open EU, където ще има и препратка към общата карта, която ще се публикува редовно от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.