Изложба „От Рисунката до Фотографията“ за Деня на Европа 9 май 2017