Информационно турне на мрежата EUROPE PROVIDERS NET в Северозападен регион за планиране

Пътуващата изложба на Европа Директно Враца с плакати, илюстриращи добри практики  от изпълнявани в България проекти, финансирани по Плана на България за възстановяване и устойчивост гостува на 5 по-малки градове, във всяка една административна област на Северозападен регион за планиране – Бяла Слатина, Белоградчик, Берковица, Кнежа и Тетевен. На открити места и в училища бяха организирани информационни щандове, с материали  членове на мрежата EUROPE PROVIDERS NET – ОИЦ Враца, ОИЦ Монтана,  ОИЦ Ловеч, Европейски потребителски център, Информационното бюро на Европейския парламент за България, на които бяха популяризирани европейските институции, европейските мрежи, възможностите на младите хора за образование, доброволчество, работа в България и Европа. Европа Директно Враца информира обществеността за ползите от проектите по Плана на България за възстановяване и устойчивост, за ползите от Шенгенското пространство и членството в еврозоната.