Информационен ден в Бяла Слатина

 Успешно приключи Кампанията "Стъпка по стъпка в бъдещето на Европа" за учениците от европейски клуб "Мениджър - икономист", които на 21. ноември, заедно с представител на център Европа Директно Враца проведоха информационен ден в гр. Бяла Слатина. Пред работодатели и млади хора, активно търсещи работа, бяха представени различни профили на професии.