Годишна среща на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Милано

От 30 май до 1 юни в гр. Милано се проведе годишната среща на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО. След две години в пандемия представителите на мрежата се срещнаха, за да обсъждат и разговарят по най-актуалните европейски теми.

В годишната среща на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО взе участие Мария Панайотова, ръководител на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца.