ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ В БЪЛГАРИЯ

След официалното откриване и представяне на комуникационната програма на Европейската комисия в България от г-н Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България, с особен интерес експертите се включиха в дискусионните  панели „Европейско гражданство“ и „Предстоящи избори за Европейски парламент през 2014“ и изслушаха презентациите „Образованието и стратегиата Европа 2020“ на Евгения Пеева, изпълнителен директор на „Заедно в час“ , „Европейският семестър на практика. Специфичните препоръки на Европейската комисия към отделните държави-членки на Европейския съюз, фокус върху България“ и г-н Георги Ганев, програмен директор по икономически въпроси в Център за либерални стратегии в София. Удоволствие бе за нас посещението на новооткрития информационен център Европа Директно Варна.