Годишна координационна среща на мрежата Европа Директно

Основните послания, изказани от говорителите и гостите, позволиха креативен диалог за постигане целите на тези срещи, а именно : гарантиране, че политическите приоритети на Европа ще бъдат интегрирани в работните програми за 2012 г. на Центровете. Провокирани бяха размисли по отношение на съвместната ни работа в мрежа в посока подобряване на методите ни на работа, както и въпроси, особено за това, как биха могли да бъдат мотивирани младите хора за активна позиция и действия спрямо Eвропейския съюз.