Годишна координационна среща на европейските информационни мрежи в България

 Двама представители на център Европа Директно Враца имаха удоволствието да участват в годишната среща на европейските информационни мрежи в България „Дебат за Европа“, която се проведе от 12 до 13 юни 2014 г. в гр. Хисаря.

Те обогатиха и получиха информация по нови и актуални европейски теми като :

-              Специфичните препоръки към България от Европейската комисия. Ролята на съветниците за икономическото управление на ЕС и европейския семестър към Представителствата на Европейската комисия;

-              Актуални предизвикателства пред икономическия и паричен съюз. ЕС в търсене на двигатели за икономически растеж – ползи и разходи за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции.

По време на срещата бяха представени Програмите „Култура“, „ МЕДИЯ“, „Европа за гражданите 2014-2020 и националната контактна мрежа в България по програма „Хоризонт 2020“.