Евроюст пуска нов Регистър за борба с тероризма

С подкрепата на Европейската комисия, Агенцията на ЕС за съдебно сътрудничество (Евроюст) създаде регистър в областта на борбата с тероризма, който ще помогне на страните от ЕС да обменят информация за терористични престъпления по бърз, ефикасен и еднакъв начин.

Държавите-членки вече обменят информация за заподозрените в терористични престъпления, които са подложени на наказателно преследване в своите страни. Новият регистър ще им позволи да го направят по-ефективно, тъй като Евроюст ще може по-добре да открива връзки между терористичните случаи в различни държави-членки и да предоставя навременна обратна връзка на националните органи, както и да предприема необходимите последващи мерки.

След терористичните атаки във Франция през ноември 2015 г. Франция, Германия, Испания, Белгия, Италия, Люксембург и Холандия поеха инициативата за създаване на регистър в Евроюст. Днешният регистър е резултат от развитието на тази инициатива в инструмент достъпен за всички страни от ЕС.