Европейският съюз в нашето ежедневие - трети урок на Клас Европа

На 19 май 2022 г. се проведе присъствено третото занятие с Клас Европа на тема „Европейският съюз в нашето ежедневие“ .
Урокът имаше за цел да покаже на учениците как ЕС подобрява ежедневието им. За да се обясни по какъв начин ЕС се различава от нивата на националното, регионалното или местното управление, урокът започна с игра, в която са представени конкретни примери за законодателство на ЕС. Преди началото на играта учениците разбраха, че Европейският съюз има правомощия на законодател. Европейският съюз обаче може да действа само в областите, в които държавите членки са го упълномощили посредством Договорите на ЕС. Важен факт, с който бяха запознати учениците бе, че съществува предимство на правото на ЕС: ако дадена национална норма е в противоречие с разпоредба на ЕС, органите на държавите членки трябва да прилагат разпоредбата на ЕС.