Европейски открит урок „Хората, еднакви и различни”

По време на интерактивните игри „Тъжното чадърче” и „Спящата красавица”, децата се учеха, общувайки с околните да обогатяват своите представи за характерните особености на хората, които ни заобикалят ( расови, полови, религиозни, етнически, физически и др.). Откриваха приликите в общуването, нуждите и потребностите на различните хора около тях.

Снимки и клипчета от събитието: