Европейската седмица на професионалните умения 2020

European Vocational Skills Week 2020
09-13 November 2020
#DiscoverYourTalent #EUVocationalSkills
Европейската седмица на професионалните умения е ежегодно събитие, по време на което местни, регионални или национални организации демонстрират най-доброто от професионалното образование и обучение (ПОО) - сектор, способен да даде възможност на всички хора с уменията, от които се нуждаят за пълноценен личен и професионален живот.
През следващите седмици и до честването на Европейската седмица на професионалните умения, от 9 до 13 ноември 2020 г., ще се проведе обширна комуникационна кампания в цяла Европа със следните цели:
• повишаване на обществената осведоменост относно ПОО,
• насърчаване на привлекателността и високите постижения на ПОО,
Ще бъдат проведени събития за популяризиране на ПОО 
Ще бъдат споделяни истории за успех в ПОО 
Ще бъде проведен конкурс за наградите за високи постижения в ПОО
Каним ви да вземете участие в Европейската седмица на професионалните умения 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=x2LKaYWxaws&fbclid=IwAR2FSieg7EdcuP30aD2o38RWbsZfCUNdpwg0gxeiGrlx2SD-pWPT-VBpRdw