Европейската комисия увеличава бюджета на „Хоризонт Европа“

Европейската комисия увеличава бюджета на „Хоризонт Европа“, за да подкрепи иновациите в опазването на околната среда, здравеопазването и цифровите технологии и да помогне на разселените изследователи от Украйна

Европейската комисия прие изменение на работната програма за 2021—2022 г. по „Хоризонт Европа“, с което увеличи нейния бюджет с почти 562 млн. евро. С тези средства следва да се окаже допълнителна подкрепа за мисиите на ЕС, ориентирани към новаторски решения на предизвикателствата в областите на опазването на околната среда, здравеопазването и цифровите технологии, както и към по-нататъшни действия за стимулиране на европейската екосистема за иновации. Сега бюджетът на програмата за 2021 и 2022 г. възлиза на общо почти 16 млрд. евро.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „С това изменение на работната програма ние даваме по-силен импулс за намиране на отговор — чрез научни изследвания и иновации — на големите обществени предизвикателства с помощта на нови и иновативни инструменти, като например мисиите на ЕС. Освен това ще подкрепим разселените изследователи от Украйна, за да могат да продължат своята работа в областта на научните изследвания и иновациите.“

От тази допълнителна сума 507,1 млн. евро са предназначени за петте мисии на ЕС, които са нов и иновативен начин за намиране на решения за някои от големите обществени предизвикателства в сътрудничество с хората в Европа и извън нея. Тези мисии започнаха през септември 2021 г. и са насочени към осъществяването на амбициозни цели в областта на здравеопазването, климата и околната среда до 2030 г. 

Повече информация ще намерите в съобщението тук.