Европейската комисия приветства одобрението от Съвета на плана за възстановяване и устойчивост на България

Европейската комисия приветства одобрението от Съвета на нейните оценки на плановете за възстановяване и устойчивост на България и Швеция. В тези планове се определят мерките, които ще бъдат подкрепени от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). МВУ е в основата на NextGenerationEU, който ще предостави 800 милиарда евро (по текущи цени) в подкрепа на инвестиции и реформи в целия ЕС.

Одобрението на Съвета проправя път за отпускането на плащания от Комисията за двете държави по линия на МВУ.

Планът на България за възстановяване и устойчивост възлиза на 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства.

Комисията ще разрешава плащанията въз основа на задоволителното изпълнение на етапните и крайните цели, посочени във всяко от решенията за изпълнение на Съвета, като отразява напредъка в изпълнението на инвестициите и реформите, обхванати от плановете.