Европейската комисия откри центъра от новото поколение Европа Директно Враца

Днес, представителят на Европейската комисия в България г-н Бойко Благоев, ръководителят на Информационното бюро на Европейския парламент в България и г-жа Илиана Филипова, изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата - Враца откриха и дадоха официалния старт на новото поколение информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА към Търговско-промишлена палата – Враца.

След привествени думи от гости, партньори и приятели и пожелания за още по-големи успехи и удовлетвореност от работата на центъра ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА, по стар български обичай разчупихме пита и нарекохме да бъдем по пътя на Европа ЗАЕДНО здрави, силни и да са ни успешни инициативите ! Представителен танцов състав "Хемус" към Община Враца поздрави с български народни танци гостите и екипа на Търговско-промишлена палата - Враца - приемаща структура на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА.

От името на целия екип на Търговско-промишлена палата – Враца и център ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА ви благодарим за уважението, подкрепата и партньорството. Убедени сме, че заедно можем много !

Нашият център, който е познат в града и региона с дейността си, работи от 2009 година. Но сега за четвърти пореден мандат бяхме оценени високо и ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА продължава да бъде партньор на  Европейската комисия за извършване на дейности като ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА за периода 2021 – 2025 г.

С напълно различен бранд, подобаващ на ново поколение, продължаваме да работим активно в партньорство с публични и местни институции, младежки организации и училища. Горди сме с това, че сме част от общо 424 информационни центъра от новото поколение, лансирани от Европейската комисия в целия ЕС.

Целта на новото поколение центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО е българските граждани да имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз, да укрепят важната връзка между институциите на ЕС и гражданите, независимо къде живеят те.

 Екипите на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ще помогнат да се обясни как Европа се бори с пандемията от COVID-19, ще стимулират възстановяването чрез информация за плана NextGenerationEU и ще се насърчават зеления и цифровия преход.

С оглед на модернизирането на тяхната роля и мандат, новото поколение центрове ще организират граждански диалози и прояви с широко участие, например за Конференцията за бъдещето на Европа. Те ще предоставят съответната информация относно политиките и приоритетите на ЕС на местните общности, граждански и съсловни организации, медии и др., и ще ги включват в своите дейности.

Новите центрове ще насърчават също така активното европейско гражданство в училищата и ще се координират с други мрежи на ЕС в регионите, като осигуряват по-лесен достъп до информация на местно равнище за гражданите, организациите и предприятията.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА  член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която се състои от 13 центрове EUROPE DIRECT. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС.

Сред основните приоритети на ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА за информиране и ангажиране на гражданите от област Враца и област Монтана  през 2021 г. година са дългосрочните предизвикателства в Европа : устойчивостта на околната среда; инвестициите и структурните реформи за стимулиране на научните изследвания и иновациите; подобряване на достъпа до финансиране, функционирането на пазарите на стоки и услуги, премахване на пречките в бизнес средата.

Приоритетите в областта на комуникацията на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца обхващат въпроси от пряк интерес за гражданите от Северозападна България, като:  справедливост чрез прилагането на социални политики с цел да се осигурят справедливи условия на труд за всички и да се даде възможност на хората да се адаптират към променящите се обстоятелства при настъпването на значителни трансформации, от рода на пандемията от COVID-19.

Експертите на Центъра ще общуват с обществеността по въпроси, свързани с ЕС, като  Зелена и Цифрова Европа, организирайки  дейности за информиране и ангажираност - различни прояви, работни срещи, граждански диалози и всяка друга форма на взаимодействие, която изисква физическо присъствие или е онлайн.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца ще обедини сили с регионалните медии  за борба с дезинформацията, за комуникация на ЕС, основаваща се на факти. За целта ще организираме  три регионални срещи на тема „Да комуникираме Европа в партньорство” с представители на медиите от област Враца и област Монтана, първата от които ще бъде през м. юни 2021 г.  Тези регионални срещи ще положат основите на работата в мрежа между регионалните и националните медии в Северозападна България и Центъра в хода на реализиране на работната програма за  2021.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца ще поддържа активни контакти с училищата в област Враца и област Монтана и ще насърчава използването на официални учебни материали на ЕС, като материалите, които се съдържат в Къта за обучение, уебстраницата на Парламента за образование и обучение, и всеки друг официален материал, изготвен от институциите на ЕС. Ще си сътрудничим с Бюрото за връзка на Европейския парламент при осъществяването на дейности, насочени към младежта, като например такива, свързани със Срещата на европейската младеж, и с програмите „Училища – посланици на ЕП“ и „Евроскола“ на Европейския парламент.

През м.юни 2021 г. ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца ще формира виртуален първи випуск „Клас Европа“, с пет годишен курс на обучение. В „Клас Европа“ ще бъдат „приети“ ученици в VІІІ клас от училища и професионални гимназии в област Враца и техните учители, които се интересуват от европейската тематика и имат желание да работят като мултиплаери по места.  Заниманията на „Клас Европа“ ще са виртуални(онлайн), двучасови и ежемесечни на теми като : Какво знаем и какво не знаем за Европа; Как да изразим мнението си за Европа и правила за комуникиране на Европа в социалните мрежи; Дигиталните удостоверения ЕВРОПАС и нашето бъдеще и др.

През първите два месеца от стартиране дейността (май-юни 2021 г.),  ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца ще проучи кои са активните, действащи други мрежи на ЕС на територията на Северозападен регион за планиране (Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч), техният опит и добри практики при предоставянето на услуги и информация на граждани. През м. юли 2021 г. Центърът ще организира първата онлайн среща на тези мрежи. По време на тази среща всяка от мрежите ще има възможност да представи своята мисия, целеви групи и дейности.

Ще бъдем на ваше разположение с информация в социалните мрежи- фейсбук и инстаграм, на интернет страницата на Центъра и издавайки по един електронен информационен бюлетин на всеки два месеца, който ще стига до вас посредством електронна поща.